پنجره UPVC آکاردئونی

folding window upvc

پنجره آکاردئونی upvc

در پنجره آکاردئونی upvc نیز از مقاطع پروفیل بازشو استفاده میشود. نوع عملکرد این یراق آلات به شکلی است که میتوان پنجره را به 2 تا 7 قسمت مساوی تقسیم کرد و زمانی که لنگه اصلی را باز می نمایید میتوانید مابقی لنگه ها را بصورت چپ و راست بروی هم قرار دهید. در پنجره فولدینگ یا آکاردئونی عرض هر لنگه میتواند حداکثر در حدود 80CM باشد و کاربرد آن در مواقعی است که نیاز به فضای زیاد و دید بازتری بعد از باز شدن لنگه ها داشته باشی.