پنجره آکاردئونی ترمال بریک (Thermal Folding)

project

پنجره thermal folding

در این پنجره ترمال برک آکارد‌ئونی از مقاطع پروفیل بازشو استفاده میشود. نوع عملکرد این یراق آلات پنجره ترمال برک آکارد‌ئونی به شکلی است که میتوان پنجره را به 2 تا 7 قسمت مساوی تقسیم کرد و زمانی که لنگه اصلی را باز می نمایید میتوانید مابقی لنگه ها را بصورت چپ و راست بروی هم قرار داده و در یک طرف پنجره بنا به نیاز مشتری قرار میگیرد. در پنجره ترمال برک آکارد‌ئونی عرض هر لنگه میتواند حداکثر در حدود 80CM باشد و کاربرد آن در مواقعی است که نیاز به فضای زیاد و دید بازتری بعد از باز شدن لنگه ها داشته باشیم