پنجره فرانسوی ترمال بریک (Thermal French)

project

پنجره thermal french

در پنجره ترمال بریک فرانسوی از مقاطع پروفیل بازشو استفاده میگردد. درمورد عملکرد بازشو پنجره ترمال بریک فرانسوی باید گفت که کاربرد آن در مواردی است که نیاز به فضای بیشتری برای دهانه ی ورودی درب و پنجره داریم که خارج از سایز معمول پنجره Thermal break میباشد در این نوع یراق بعنوان مثال برای درب یا پنجره ای در حدود عرض 180CM که نیاز داریم بدون هیچ مزاحمتی فضای عبوری و باز داشته باشیم دو لنگه ی پنجره یا درب ساخته می شود که در یکی از لنگه ها از ستون متحرک (آورهانگ) بطور عمودی استفاده شده و دو لنگه در مقابل هم قرار میگیرند که شما میتوانید بعد از باز کردن لنگه ی اولیه در صورت نیاز به فضای عبوری بیشتر یراق الات موجود درلنگه ی دوم را باز کرده و از کل فضای موجود در دهانه ی ورودی استفاده کنید.