پنجره کشویی ترمال بریک (Thermal Lift and Slide)

project

پنجره thermal lift and slide

در این پنجره ترمال بریک کشویی از نوعی پروفیل خاص که بصورت کشویی بوده استفاده میشود و نوع عملکرد آن بطوریست که یک لنگه فیکس شده و لنگه ی دیگر در همان جای خود بصورت کشویی روی ریل براساس نیاز مشتری از چپ به راست یا بلعکس حرکت میکند و روی لنگه فیکس قرار میگیرد. در بازشو پنجره ترمال بریک کشویی نیز از یراق آلات مخصوص به خود استفاده میشود که این نوع یراق آلات در هیچ کدام از پروفیل های دیگر قابل استفاده نیست کاربرد این مدل بازشو برای فضاهایی است که میخواهیم پنجره کشویی در ابعاد خیلی بزرگ داشته باشیم و از شیشه های خیلی بزرگ استفاده کنیم بااین توضیح که لنگه متحرک توسط یراق آلات از هرچهار طرف قفل شده و کاملا عایق میشود . در بازشو پنجره ترمال بریک کشویی حتی میتوان از شیشه های جامبو یا اصطلاحا سوپرجام نیز استفاده کرد.