پنجره دو حالته ترمال بریک (Thermal Tilt and Turn)

project

پنجره thermal tilt and turn

دراین مدل پنجره ترمال بریک از مقاطع پروفیل بازشو استفاده میشود ولی در مورد یراق آلات آن این توضیح قابل ذکر است که بازشوی پنجره ترمال بریک دوحالته میتواند هم برروی محور عمودی همانند پنجره ترمال بریک تک حالته قابل چرخش باشد و هم چنین بعد از چرخاندن مجدد دستگیره در خلاف جهت بستن پنجره لنگه از قسمت پایین قفل شده و در قسمت عرض بالا آزاد و لنگه در حالت زاویه ی حدودی 15 درجه قرار میگیرد (پنجره ترمال بریک تک حالته کلنگی) که موجب تهویه هوا میگردد و اینکه مشکل همیشگی ما در مورد باز شدن پنجره و حالت قرارگیری پرده منازل را برطرف مینماید.