پنجره UPVC فولکس واگنی (Tilt and Slide upvc)

project

پنجره کشویی tilt upvc

در پنجره فولکس واگنی upvc از مقاطع پروفیل بازشو استفاده میشود و سیستم عملکرد یراق آلات به شکلیست که لنگه بطور کامل از فرم جدا شده و بوسیله ی جکهای مخصوص حدود 10 سانتی متر به داخل آمده و در جهت چپ یا راست برروی ریلی تعبیه شده در بالا و پایین فریم حرکت کرده و برروی لنگه فیکس قرار میگیرد در بازشو پنجره فولکس واگنی upvc میتوان لنگه ای در حدود 1.5 متر عرض و حدود 2 متر ارتفاع استفاده کرد که به این وجود میتوانیم پنجره ای بزرگ با دیدی بازتر و شیشه های بزرگ داشته باشیم.