پنجره UPVC دو حالته (Turn and Tilt upvc)

project

پنجره دو حالته turn and tilt upvc

در پنجره دوحالته upvc از مقاطع پروفیل بازشو استفاده میشود ولی در مورد یراق آلات آن این توضیح قابل ذکر است که بازشوی پنجره میتواند هم برروی محور عمودی همانند پنجره ی تک حالته قابل چرخش باشد و هم چنین بعد از چرخاندن مجدد دستگیره در خلاف جهت بستن پنجره لنگه از قسمت پایین قفل شده و در قسمت عرض بالا آزاد و لنگه در حالت زاویه ی حدودی 15 درجه قرار میگیرد که موجب تهویه هوا میگردد و اینکه مشکل همیشگی ما در مورد باز شدن پنجره دوحالته و حالت قرارگیری پرده منازل را برطرف مینماید. در عکس نحوه عمل عملکرد این پنجره را مشاهده میکنید.