پنجره UPVC تک حالته کلنگی (Tilt upvc)

project

پنجره تک حالته tilt upvc

در پنجره تک حالته کلنگی upvc از مقاطع پروفیل بازشو استفاده میشود و سیستم عملکرد بازشو یراق آلات آن بشکلیست که لنگه برروی یک محور افقی با زاویه حدود 15 درجه باز میشود که کاربرد اصلی آن بیشتر در فضاهایی که تهویه هوا مطرح است مانند استخرها و سرویسهای بهداشتی میباشد بازشوی پنجره تک حالته کلنگی upvc نیز یکی از پرمصرف ترین نوع بازشوها می باشد.